Milan RYDVAL
tel.:+420 603 869 950
E mail : m.rydval@seznam.cz
Co je to spotřebitelský úvěr?
Spotřebitelské úvěry poskytují komerční banky v různých podobách klientům na řešení jejich nenadálé finanční potřeby. Spotřebitelské úvěry jsou půjčky fyzickým osobám na financování jejich nepodnikatelských potřeb. Slouží především k nákupu spotřebního zboží, k financování různých služeb (školné, dovolená) a mohou také sloužit k financování nákupu či rekonstrukci nemovitostí. Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, může jej klient využít k libovolnému účelu.
Kdo může o úvěr žádat ?
Spotřebitelský úvěr je bankami nabízen fyzickým osobám občanům starším 18 let, se státním občanstvím ČR a trvalým bydlištěm na území ČR.
Někdy je třeba splnit tuto podmínku !
Poskytnutí některých úvěrů může být vázáno na vedení účtu v bance, a to po určitou stanovenou dobu (např. 3 měsíce), nebo si  jej založit při kladném vyřízení žádosti o úvěr. Naopak některé banky tuto podmínku nemají a žadatel o úvěr nemusí být jejich klientem.
A co úroková sazba ?
Výše úrokové sazby závisí na typu úvěrů (např. zda-li je úvěr poskytovaný jako účelový nebo neúčelový), na době splatnosti úvěru, případně i na jiných okolnostech, které banka při stanovení výše úrokové sazby zohledňuje. V současné době se úroková sazba spotřebitelských úvěrů pohybuje v rozpětí od 9,5 až do 19% p.a.
Jaké máme druhy úvěrů ?
Spotřebitelské úvěry můžeme rozdělit do široké škály kategorií podle různých hledisek (např. dle účelovosti, doby splatnosti, atd.)
Členění spotřebitelských úvěrů:
1. podle účelovosti
 • účelové úvěry - jsou poskytnuty přímo na konkrétní předem stanovený účel (např. nákup spotřebního zboží, automobilu, atd.)
 •  bezúčelové (neúčelové) úvěry - záleží na klientovi, na co poskytnutý úvěr použije. Cenou za nesdělení účelu je vyšší úroková sazba
2. podle typu výplaty
 • hotovostní úvěry - poskytnuté finanční prostředky jsou vyplaceny v hotovosti
 • bezhotovostní úvěru - peníze jsou zaslány klientovi na jeho bankovní účet
3. podle zajištění
 • zajištěné úvěry - banka vyžaduje jištění věcí movitou (např. automobilem) či nemovitostí
 • nezajištěné úvěry - společnosti je poskytují pouze svým "top" prvotřídním klientům
4. podle doby splatnosti
 • krátkodobé úvěry
 • střednědobé úvěry
 • dlouhodobé úvěry
Dále lze samozřejmě úvěry dělit i podle dalších hledisek např. podle čerpání (jednorázové, postupné), podle frekvence splácení (měsíční, čtvrtletní...) atd. Tyto všechny kategorie se mohou mezi sebou navzájem kombinovat. Podle těchto kriterií jsou potom jednotlivým typům úvěrů přiřazeny různě vysoké úrokové sazby a např. také různé požadavky na zajištění úvěru. Při nižších částkách nemusí banka požadovat žádné jištění, při vyšších částkách je jištění úvěru povinné.
Co znamená účelový a neúčelový úvěr ?
Podle toho zda lze použít úvěr na libovolnou věc, či zda je nutno použití doložit, lze úvěry rozdělit na:
 • účelové - zde banky požadují doložení použití úvěru. Účelové úvěry jsou potom klienty využívány na nákup spotřebních věcí (tzn. zboží a služeb). Na financování nemovitostí většinou banky (pokud takto úvěry rozdělují) poskytují úvěry za nižší úrokovou sazbu a s delší dobou splatnosti (předpokládá se vyšší půjčená částka bankou). U většiny účelových úvěrů banky vyplácí úvěr bezhotovostně a to přímo na účet prodejce (zboží, služeb, nemovitostí) po předložení faktury klientem.
 • neúčelové - naproti tomu neúčelové úvěry se vyznačují tím, že mají vyšší úrokové sazby a klient je může použít k libovolnému účelu. Nemusí tudíž dokládat bance použití půjčených peněz. Banka tyto peníze vyplatí klientovi buď v hotovosti, nebo je bezhotovostně převede na klientem určený účet.
Kolik Vám banka poskytne ?
Výše poskytovaných spotřebitelských úvěrů je u jednotlivých bank a typů úvěrů různá. Minimální výše se pohybuje od neurčené minimální částky ("0,- Kč") až po asi 100000,- Kč (většinou při použití úvěru na financování nemovitosti). Maximální výše poskytnutého se potom pohybuje od 75000,- Kč až po částku, která je definovaná schopností klienta splácet úvěr. Nižší maximální výši úvěru banky poskytují většinou u úvěrů bez zajištění, neúčelových a vyplácených v hotovosti klientovi.
Způsoby výplaty úvěru
Podle způsobu výplaty lze rozdělit úvěry na:
 • vyplacené klientovi v hotovosti přímo na přepážce banky
 • vyplacené bezhotovostním převodem na účet určený klientem (a to jednorázově nebo postupně)
Úroková sazba
Výše úrokové sazby závisí na typu úvěrů (např. zda-li je úvěr poskytovaný jako účelový nebo neúčelový), na době splatnosti úvěru, případně i na jiných okolnostech, které banka při stanovení výše úrokové sazby zohledňuje. V současné době se úroková sazba spotřebitelských úvěrů pohybuje v rozpětí od 7,5 až do 19 % p.a.
Doklady k úvěru
Při žádosti o úvěr musíte prokázat své příjmy a případně příjmy spolužadatelů, spoludlužníků a ručitelů předložením většinou těchto dokladů. Některé banky vyžadují jen některé. Nejlepší je se informovat přímo u banky, u které si chcete vzít spotřebitelský úvěr.
 • potvrzení zaměstnavatele o průměrné výši čistého měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce vč. potvrzení, že nejste ve zkušební lhůtě a není s vámi vedeno jednání o ukončení pracovního poměru
 • výplatních pásek za poslední 3 měsíce potvrzených zaměstnavatelem (razítko a podpis), kdy rozhodující pro doložení výše příjmu je minimální měsíční příjem
 • přiznání k dani z příjmu fyzických osob 
 • prokázáním minimálního měsíčního příjmu na účtu u banky za poslední 3 měsíce, pokud z výpisu lze jednoznačně vyčíst původ platu (mzda, důchod, výživné, nájemné apod.)
 • dokladu o přiznání důchodu
Při žádosti musíte většinou předložit dva doklady za účelem prokázání totožnosti. Obvykle je to občanský průkaz a jako další  rodný list cestovní pas, průkaz zdravotní pojišťovny nebo index (průkaz studenta VŠ).
Poplatky a způsob výplaty
Poplatky, které banky vybírají od klientů lze rozdělit do dvou skupin:
 • jednorázové: poplatky za posouzení a zpracování úvěru
 • opakující se: poplatek za vedení či správu úvěru
   
Některé banky vybírají poplatek již při podání žádosti o úvěr (jeho výše je určena % z požadované výše, nebo pevně danou částkou). Tento poplatek banky většinou klientovi nevrací, ani při zamítnutí jeho žádosti o spotřebitelský úvěr. Jiné provádějí posouzení úvěru bezplatně a poplatek inkasují od klienta až v případě kladného vyřízení jeho žádosti o úvěr (výše poplatku je určena obdobně). Dalším typem poplatku je poplatek za vedení nebo správu účtu (úvěru). Tento poplatek u některých úvěrů není vybírán.
Podle způsobu výplaty lze rozdělit úvěry na:
 • vyplacené klientovi v hotovosti přímo na přepážce banky
 • vyplacené bezhotovostním převodem na účet určený klientem (a to jednorázově nebo postupně) - u většiny účelových úvěrů banky vyplácí úvěr bezhotovostně a to přímo na účet prodejce (zboží, služeb, nemovitostí) po předložení faktury klientem.
Výhody vs. nevýhody úvěru
Jaké jsou výhody a nevýhody spotřebitelských úvěrů?
Jenoznačnou a největší výhodou spotřebitelského úvěru je okamžité uspokojení vašich současných potřeb bez nutnosti dlouhodobě spořit. Jde tedy o rozdělení jednorázové platby na několik menších částí. Ale spotřebitelský úvěr má i své nevýhody, kterými jsou:
 • zaplatíte více než si půjčíte (půjčená částka + úrok)
 • většinou musíte prokázat pravidelný příjem a jeho výši
 • vyřízení trvá delší dobu
 • banky obvykle vyžadují spoustu různých potvrzení a dokladů
 • někdy si musíte sehnat ručitele, nebo se zaručit jiným majetkem
 
Na co můžete spotřebitelský úvěr např. použít ?
 • na zařízení a vybavení domácnosti
 • na koupi spotřební elektroniky
 • na pořízení, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu
 • na nákup dovolené
 • na koupi automobilu
 • náklady na tuzemské či zahraniční studium
 • na závazky mezi občany (vypořádání mezi dědici či manželi či uhradit členský podíl v bytovém družstvu apod.)
 • na hobby (sběratelské záliby, sport, … atd.) 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one