Milan RYDVAL
tel.:+420 603 869 950
E mail : m.rydval@seznam.cz
Základní informace o povinném ručení
Uzavření povinného ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je stanoveno . Každý, kdo chce vozidlo užívat na pozemní komunikaci, musí mít uzavřenou zákonemsmlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven nabízející tento produkt.
Na co se vztahuje
Pojištění odpovědnosti kryje riziko škod, které způsobíte třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Jeho platnost se vztahuje i při cestě do zahraničí, a to za předpokladu, že pojištěný disponuje tzv. zelenou kartu. Pozor! Nevztahuje se na škodu vzniklou na vašem vozidle, kterou způsobíte vlastním zaviněním. Pro krytí těchto škod se používá havarijní pojištění).
Kdo se pojišťuje
Povinnost uzavřít pojištění má každý majitel motorového vozidla. V případě jejího nesplnění mu hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč. Ten, kdo neuzavře pojistku a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude navíc muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků.
Do jaké výše
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla stanoví pro pojišťovny minimální limity plnění. V případě vzniklé škody je pojišťovna povinna krýt škody ve výši:
 • 35 mil. Kč pro škodu na zdraví
 • 35 mil. Kč pro škodu na majetku
Kromě těchto standardních odpovědnostních limitů nabízí pojišťovny i limity vyšší, jejich maximální hranice není stanovena. Každá pojišťovna v případě uzavření smlouvy o povinném ručení dále poskytuje různá zvýhodnění v podobě slev a bonusů (např. slevu z havarijního či cestovního pojištění, asistenční služby, atd.
Další výhody
Ten, kdo jezdí bez nehod (resp. kdo je nezpůsobuje) má ze zákona nárok na bonus tj. slevu na pojistném, která je poskytnuta při další platbě pojistného na následující rok. V některých případech je bonus uznáván i řidičům, kteří způsobí menší škody. Proto si předem zjistěte, jak si stojíte. Při změně pojišťovny nárok na bonus nezaniká a přenáší se na další pojišťovnu. Stačí když předešlá pojišťovna vystaví potvrzení o "beznehodovosti" či o průběhu pojištění. Bonusy za bezeškodní průběh pojištění se sčítají, tzn. čím více měsíců bez nehody, tím větší sleva pro řidiče. Za každých 12 měsíců bez nehody může klient obvykle získat slevu z pojistného ve výši 5%. Při několikaletém beznehodovém průběhu může celkový bonus vyšplhat až na maximální slevovou hranici, kterou většina pojišťoven stanovuje na 35 procent. Ovšem u některých pojišťoven je možné dosáhnout i vyšších slev.
pojišťovny u povinného ručení
Kdy pojišťovna plní?
V případě nehody či jiného poškození vozidla musí být splněno několik předpokladů, aby vám vznikl nárok na plnění a pojišťovna případnou škodu uhradila, a to:
 • škodná událost nevznikne v důsledku vašeho zavinění
 • škodná událost nastane v době trvání pojištění
 • škodná událost nastane na území těchto států: Albánie, Andora, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Izrael, Irsko, Island, Jugoslávie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Vatikán
Kdy pojišťovna neplní?
Ze zákona vznikají výluky z povinnosti pojišťovny plnit. Pojišťovna nehradí především v případech, pokud:
 • škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škodu, kterou utrpěl jeho manžel nebo osoby, které s ním žily v době vzniku škodné události ve společné domácnosti
 • škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škodu na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe)
 • škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebyla-li způsobena provozem jiného vozidla
 • škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla
 • náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích
 • jinou škodu než újmu na zdraví způsobenou vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one