Milan RYDVAL
tel.:+420 603 869 950
E mail : m.rydval@seznam.cz
Produkty

Základní konkurenční výhodou, kterou se vymezujeme v konkurenčním prostředí, je ryze klientská orientace. Zaměřujeme se na komplexní řešení v oblasti finančních služeb. Jednotlivá řešení samozřejmě vytváříme z produktů svých obchodních partnerů. Vždy se jedná o nezaměnitelná individuální řešení ("řešení šitá na míru)". Hlavním nástrojem našich individuálních řešení je tzv. finanční analýza. Finanční analýzy je unikátní analytická metoda dovedená k vlastní sofistikované metodice analýzy potřeb jednoho každého klienta. V případě korporátní klientely (právnických subjektů) hovoříme o firemní analýze, což je upravená podoba standardní finanční analýzy.

Pro lepší orientaci v naší nabídce vám předkládáme základní seznam jednotlivých produktů, které jsou obsaženy v našich řešeních pro Vás. V oblasti běžných financí nabízíme:

 • ÚVĚRY
  • účelové (u půjčky je jednoznačně určený účel, na jaký budou prostředky čerpány, peníze nelze použít na jiný, než daný účel)
  • neúčelové (půjčka není účelově definována, peníze lze použít libovolně, často také hovoříme o bezúčelové hotovostní půjčce)
  • americké hypotéky (zvláštní typ bezúčelové půjčky zajištěné zástavou nemovitosti)

 • INVESTICE
  • dluhopisové fondy
  • peněžní fondy
  • akciové fondy
  • smíšené fondy
  • indexové fondy
  • fondy fondů
  • zajištěné (velmi oblíbená investice do reálně bezrizikových investic do fondů, jejichž výnosy jsou zajištěné a výplata zúročeného vkladu garantována smluvně, ale i z podstaty samotného produktu)
  • nákup cenných papírů jednotlivých emitentů
  • penzijní fondy (velmi racionální, prozíravá investice každého občana do své budoucnosti, předcházení sociální nejistotě v době důchodového věku, běžně státem vyplácený starobní důchod není s to uspokojit do té doby běžný životní standard ekonomicky produktivního občana)
POJIŠTĚNÍ

 • Majetek:

  1. Nemovitosti
   • poj. bytu a domácností (osvědčené pojištění většiny občanů)
   • poj. domů a staveb (stále častější druh pojištění zejména u nových domů na úvěr)
   • poj. chat a chalup (oblíbené pojištění pro chalupáře a chataře)
   • poj. loupeže a krádeže (pojištění zmenšení následků škod vzniklých z běžné kriminality, výskyt trestných činů se stále zvyšuje)
  2. Automobily
   • pojištění skel (v době vysoké četnosti poškození čelních skel v běžné dopravě nebo vandalismem velmi oblíbený a výhodný produkt)
   • poj. náhradního vozidla (v době odstavení vlastního vozu velmi výhodný druh pojištění)
   • povinné ručení (pro motoristy zákonná nutnost, známe všechny výhody a nevýhody všech poskytovatelů plnění)
   • havarijní pojištění (v době samozřejmosti účasti v dopravní nehodě již takřka nutný druh pojištění, u vozů na leasing či úvěr smluvní nutnost)
  3. Pojištění majetku podnikatelů
  4. Pojištění majetku firem
  5. Pojištění zemědělců
  6. Pojištění odpovědnosti z držení nemovitosti (velmi zajímavé pojištění pro vlastníky nemovitostí, zejména činžovních domů)
  7. Pojištění odpovědnosti firem

 • Občan:

  1. Pojištění života
   • investiční
   • kapitálové
   • rizikové
  2. Pojištění úrazu (velmi vhodné pro živitele rodin a sportovce, případně děti)
  3. Pojištění nemoci (podpora příjmů v době pracovní neschopnosti, snižování rozdílu mezi finančním standardem v běžném stavu a v nemoci)
  4. Pojištění dětí (oblíbený produkt u rodičů a prarodičů)
  5. Pojištění právní ochrany (velmi vhodné například pro řidiče z povolání, kteří se mohou snadno ocitnout v právně složité situaci, profesionální právní zastupování přes orgány státní moci)

 • Bydlení:

  1. Hypotéční úvěry (v současné době stále velmi populární způsob financování bytových potřeb, velmi výhodné úrokové sazby a převis nabídky volných bytů nad poptávkou umožňuje rychle a efektivně získat vhodné a cenově dostupné bydlení, ručení předmětnou nemovitostí)
  2. Předhypotéční úvěry (velmi oblíbené profinancování nákupu družstevních bytů bez nutnosti ručit další nemovitostí)
  3. Hypotéční úvěr s kapitálovým životním pojištěním (méně častý, ale v některých případech, ať už u rizikových nebo méně bonitních klientů, nutný způsob čerpání hypotéčního úvěru, vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky coby druh zástavy)
  4. Stavební spoření (dlouhodobě velmi oblíbený způsob státem dotovaného spoření, možnost využití pro získání úvěra na bydlení)
  5. Úvěry ze stavebního spoření (často využívaný nástroj pro efektivní financování vlastního bydlení)
  6. Americké hypotéky (úvěr využívaný v určitých speciálních případech, bezúčelový úvěr s ručením nemovitostí)
  7. Pojištění schopnosti splácet (stále málo frekventovaný, ale velmi prozíravý nástroj podpory splácet vlastní bydlení i v časech sociálně ekonomické nouze - ztráta výdělečné schopnosti například ztrátou zaměstnání)

Výše prezentovaným stručným výčtem produktů naplňujeme již zmiňovaná integrovaná individuální řešení jak osobních, tak firemních financí. Naše finanční analýza vaší situace vám dopomůže ke komfortnějšímu životu bez stresu z finanční nouze. Zbavte se stresu tím, že si pořídíte svého finančního konzultanta!


 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one