Milan RYDVAL
tel.:+420 603 869 950
E mail : m.rydval@seznam.cz

Insolvence - oddlužení, konkurs

Insolvenční zákon se vztahuje na řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka v rámci soudního řízení, a to některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Toto soudní řízení se nazývá insolvenční řízení a zákon výslovně stanoví zásady, na nichž dané řízení spočívá. Patří mezi ně zejména spravedlnost, rychlost, hospodárnost, způsob vedení řízení tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího uspokojení věřitelů, ochrana práv věřitele nabytých v dobré víře a zároveň povinnost věřitelů zdržet se jednání směřujícího k uspokojení svých pohledávek mimo insolvenční řízení.
Zpracuji návrh na oddlužení podle insolvenčního zákona
Zpracuji podklady pro oddlužení dle zákona.
Potřebné doklady:
Občanský průkaz -platný
výpis z rejstříku trestů
pracovní smlouva
smlouvy o závazkách ( úvěrové smlouvy apod.)
Potvrzení o příjmech za poslední 3 roky( výplatní pásky, daňové přiznání, důchodový výměr
Přijedu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one